START

SAMORDNINGSFÖRBUNDET - NÄR DET BEHÖVS HJÄLP FRÅN FLERA

Ibland blir det inte som man har tänkt sig i livet. Situationen gör att det kanske krävs hjälp från flera myndigheter. I det läget kan det upplevas som ännu jobbigare eftersom ingen får dela med sig av information om dig till någon. Inte ens till varandra inom en myndighet. Där kommer vi på Samordningsförbundet i Halland in i bilden. Vi har som uppdrag att samordna kontakterna på varje persons egna villkor. Målet är ökad livskvalitet för hallänningarna. Alla som bor i här i Halland ska få möjligheten att förbättra sina chanser att försörja sig själva så långt det är möjligt.

Broschyr Samordningsförbundet i Halland 2017

Aktuellt

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer