En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Om oss

OM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Samordningsförbundet i Halland (SFH) skapar förutsättningar för snabbare hjälp där enskilda myndigheters stöd inte kunnat göra skillnad under en längre tid eftersom de har en begränsning i vad de får göra. För att komma vidare krävs att aktörerna kring en person får lov att tala med varandra genom tillstånd av den berörda personen. För att underlätta samarbetet har SFH varit med och skapa Individsamverkanteam där alla myndigheter och kommuner är med: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm.
För att bli bättre på samordning i Halland finansierar även SFH projekt som utvecklar nya sätt att samarbeta.


Klicka här för att ladda ner vår nya broschyr 2017

Samordningsförbundet har tre huvuduppdrag:

• Att hjälpa enskilda individer till ett bättre liv.
• Att utveckla metoder så att myndigheter ska samarbeta på ett enklare sätt.
• Att ta till vara på kunskaper och sprida dem till flera.
 

Vilka vänder sig Samordningsförbundet till:

• Unga vuxna (18–29 år) utanför arbetslivet
• Långtidssjukskrivna
• Långtidsarbetslösa
• Långtidsberoende av försörjningsstöd
 

Anledningen att man behöver hjälp kan vara:

• Fysiska
• Psykiska
• Sociala
• Arbetsmarknadsmässiga
 

Gemensamt för dem som behöver hjälp kan vara:

• Behov av samordnade insatser från två eller fler myndigheter. 
• Insatserna syftar till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete/uppnå egen försörjning. 
• Insatserna står att finna inom de samverkande parternas kompetens där samverkan innebär minskad rundgång och bättre effekt

En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Aktuellt

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer