"Barn, aktivitet och smartness" TEST

SFH_forskning_rapporter.jpg

Forskning och rapporter

Att skapa förutsättningar för utveckling samt att sprida kunskapen är en viktig del av SFHs uppdrag. Både projekt som drivits inom Hallands, universitetsuppsatser, forskningsrapporter etc. som kan vara av intresse för frågeställningar som rör Samordningsförbundets medlemmars uppdrag.
 

HÖGSKOLAn i halmstad

SFH har regelbundna utvärderingar av projekt som finansieras av förbundet. Utvärderingarna genomförs av Högskolan i Halmstad.