Kalendarium


Torsdagen den 13 December KL 9.00
Tema: Styrelsemöte
Arrangör:
Plats:
Halmstad
Adress:
Samordningsförbundet i Halland, Storgatan 6
Mer om eventet:
Vi avslutar med lunch tillsammans.
Fredagen den 14 December KL 10.00
Tema: -Vilket stöd behöver kommunerna? Workshop med MUCF
Arrangör:
MUCF och Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Adress:
Magasinsgatan 17
Mer om eventet:
Tillsammans med Samordningsförbundet Halland genomför MUCF en Workshop, där de informerar om sitt uppdrag och lyssnar in kommunernas behov. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska bland annat skapa lokala förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnade insatser till unga. Målgrupp: Beslutsfattare och strateger inom förvaltningar med ansvar för utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social- och fritidspolitik samt landstingens sjuk- och hälsovård inklusive psykiatri.
Fredagen den 25 Januari KL 8.30
Tema: Är du chef till en av våra duktiga arbetsplatsambassadörer?
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Adress:
Föreläsare:
Egon Rommedahl mfl.
Mer om eventet:
Vi skulle vilja uppmärksamma ditt viktiga beslut att ha en arbetsplatsambassadör på din arbetsplats med en utvecklings/nätverksdag för chefer. En dag då vi inspireras och fylls på för att fortsätta i vårt gemensamma arbete att skapa bättre arbetsmiljö och ett större innanförskap i Halland. PROGRAM: Lokala goda exempel, Föreläsning, Nätverkande och Inspiration FÖRELÄSNING: Från Insikt till Åsikt, Egon Rommedahl DATUM/PLATS: 25 januari 8.30-13.00 i Varbergs Folkets Hus(inkl lunch)

Kalendarium

Torsdagen den 18 Januari KL 13.30
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Torsdagen den 25 Januari KL 13.30
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Torsdagen den 1 Mars KL 13.30
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Onsdagen den 7 Mars KL 8.30
Tema: Återträff utbildade Arbetsplatsambassadörer Halmstad/Laholm [Läs mer]
Fredagen den 9 Mars KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Tisdagen den 10 April KL 13.30
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Torsdagen den 12 April KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Fredagen den 27 April KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 16 Maj KL 8.30
Tema: Diplomering till Arbetsplatsambassadör [Läs mer]
Måndagen den 28 Maj KL 8.30
Tema: Återträff Arbetsplatsambassadörer I Kungsbacka, Varberg och Falkenberg [Läs mer]
Tisdagen den 5 Juni KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Måndagen den 18 Juni KL 13.30
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Torsdagen den 30 Augusti KL 8.15
Tema: Samordningsförbundets dag Halmstad - Medvetna möten och professionella allianser [Läs mer]
Fredagen den 31 Augusti KL 8.30
Tema: Individssamverkansteamens dag [Läs mer]
Tisdagen den 4 September KL 8.15
Tema: Samordningsförbundets dag Varberg - Medvetna möten och professionella allinaser [Läs mer]
Tisdagen den 11 September KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Fredagen den 21 September KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Fredagen den 26 Oktober KL 13.30
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 14 November KL 8.30
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Tisdagen den 4 December KL 12.00
Tema: Beredningsgrupp, inleds med lunch [Läs mer]

Aktuellt

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Halmstad
Tema: -Vilket stöd behöver kommunerna? Workshop med MUCF
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Är du chef till en av våra duktiga arbetsplatsambassadörer?
Plats:
Folkets Hus i Varberg