Kungsbacka

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkansteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.

 

Kungsbackas individsamverkansteam

Vi finns till för att möta personer som behöver komma vidare i sin rehabilitering mot arbete/studier och möjliggöra en förbättrad hälsa. Målgruppen är personer mellan 18 och 64 år som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden och som med hjälp av en samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering bedöms kunna nå arbete samt är motiverade till att jobba mot det. Exempelvis kan det röra sig om personer med lång sjukskrivning, neuropsykiatriska funktionshinder, sociala svårigheter och komplexa livssituationer.

Individsamverkansteamet tar inte emot personer med pågående missbruk/kriminalitet eller där det främsta behovet enbart är medicinsk rehabilitering. Personer med beviljad daglig verksamhet inom LSS ingår inte heller i målgruppen. Vägen in till verksamheten sker via remiss från delaktiga parter. Det första och andra mötet sker med teamkoordinator som sedan fördelar ärendet vidare till det multiprofessionella teamet. Tillsammans med teamet skapas en planering med deltagaren som ska främja dennes möjlighet att närma sig arbete.
 

Aktiviteter kan vara:

• Kartläggning
• Utredning
• Arbetsträning
• Praktik
• Gruppverksamhet
• Individuellt anpassat stöd
• Hälsofrämjande aktiviteter
• Fysisk aktivitet
 

Tillgång finns till alla samverkansparters ”verktygslåda”.

Teamet ansvarar också för att deltagarna ska få en ökad kunskap om vägar till sysselsättning och utbildning samt en begriplighet gällande den egna rehabiliteringen. Inskrivningstiden brukar vara cirka tolv månader. Deltagandet bygger på frivillighet från personerna och är en avgörande faktor för deltagarens motivation. I teamets verksamhet ingår även att ge konsultativt stöd till handläggare inom de medverkande aktörerna. I dessa fall svarar teamets företrädare på frågeställningar kring personen och lämnar en rekommendation om möjliga vägar till rehabilitering. Då agerar teamet enbart konsultativt och arbetar inte vidare med individen.
 

Aktuellt

Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning

Den 12 april inbjuds personal från Samordningsförbundets parter att delta i en grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning. Utbildare är Katarina Larborn, Region Halland och Pia Ryberg, Försäkringskassan. För mer info, se inbjudan nedan. Läs mer

Samordningsförbundet söker Projektledare/Koordinatorer till ESF-projektet PARADIGM.

Samordningsförbundet kommer under tre år bedriva ESF projektet PARADIGM och söker därför efter projektledare/koordinatorer. Projektet kommer att arbeta i Södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och utgå från Samordningsförbundet i Halmstad. Läs mer

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Halmstad
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg