Statistik

STATISTIK

Av statistik kan man lära sig mycket. Har våra insatser haft effekt? Finns det områden vi bör fokusera på framåt för att förebygga ohälsa? Kan vi arbeta annorlunda för att få synergier som är bra för brukare och handläggare? Som medarbetare kan beslut och aktiviteter blir logiska när man själv kan se det statistiska underlaget. Med insikt, möjlighet att påverka ökar arbetsglädje och därmed effekten för dem vi finns till för – brukarna. Aktuell statistik skickas till Samuel Grahn
 

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens vecko- och månadsvisa verksamhetsstatistik

Uppgifterna i Arbetsförmedlingens vecko- och månadsstatistik hämtas ur det operativa förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Sökandestatistiken omfattar personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken omfattar rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen eller via självservicesystemet Annonsera Direkt. Varje vardag går uppgifter från det operativa förmedlingssystemet till händelsedatabasen där den senast inlagda uppgiften lagras. Uppgifterna ligger till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s aktuella uppgifter om bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder ska SCB:s arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna.
Arbetslöshetsstatistik (kommer upp i ny flik)

Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län.
Prognoser för Halland (kommer upp i ny flik)
 

STATISTIK FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN

På den här sidan läggs det löpande ut statistik från Försäkringskassan.
Ohälsa, sjukfall, utbetalningar m.m. (kommer upp i ny flik)
 

Aktuellt

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Falkenberg
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens