En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Dokument


Titel PDF DOC Uppdaterad
[Redigera] Styrelseprotokoll 170602 2017-07-13
[Redigera] Styrelseprotokoll 170421 2017-05-10
[Redigera] Styrelseprotokoll 170317 2017-04-11
[Redigera] Styrelseprotokoll 161215 2017-02-24
[Redigera] Styrelseprotokoll 170127 2017-02-24
[Redigera] Styrelseprotokoll 161103 2016-11-28
[Redigera] Styrelseprotokoll 160922 2016-10-17
[Redigera] Styrelseprotokoll 160527 2016-10-17
[Redigera] Styrelseprotokoll 130118 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 130301 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 130405 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 130517 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 130614 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 130830 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 131004 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 131108 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 131206 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 140228 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 140430 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 140516 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 140516 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 140822 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 141017 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 141208 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 150123 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 150325 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 150520 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 150611 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 150910 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 151029 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 151210 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 160128 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 160310 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 160414 2016-04-28
[Redigera] Styrelseprotokoll 160116 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 101118 2016-05-12
[Redigera] Styrelseprotokoll 101215 2016-05-12