Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland:

Genomföra kartläggning av behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för personer i, eller efter, etableringsfasen samt samla erfarenheter från andra håll i landet och därefter fungera som processtöd för lokalt utvecklingsarbete i länet.
Uppdraget är på 9 månader och ska starta under hösten 2019, senast 1 oktober. Sista dagen att skicka in sin intresseanmälan är 190722.
Se bifogat dokument för mer information:Kartläggare Processtöd Intresseanmälan.docx

Datum: 2019-06-28 publicerad av Samuel Grahn

Aktuellt

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer