Nyhetsbrev maj 2019

Nyhetsbrev maj 2019


Nationella Finsamkonferensen
till Halland 2020

Nu börjar snart förberedelserna för nästa års Nationella Finsamkonferens. 2020 kommer den att vara i Halland! Samordningsförbundet i Halland är stolta över att vara den lokala värden för denna viktiga konferens.

I juni besöker representanter från Nationella Rådet Halland för att börja planera konferensens inriktning och tema samt bestämma lokaliteter. Det finns några alternativ. Förbundet i Halland är ett länsförbund så vi är många som kan hjälpas åt med idéer och inspel.

Om du har tankar om intressanta föreläsare eller andra inslag tar vi gärna emot tips!

 


PARADIGM inne på andra året

ESF-projektet har gått in på sitt andra år och nyligen startade den tredje gruppen det inledande 15-veckorsprogrammet. Vi jobbar vidare med deltagarna i grupp 1 och 2 individuellt för att stödja ut till egen försörjning och en ökad livskvalitet. För deltagarna visar vi på goda resultat med andelen som går ut i arbetspraktik, studier och jobb. Från remitterande myndigheter ser vi ett stort intresse då det redan har börjat droppa in remisser till nästa grupp som startar i september. Styrgruppen jobbar aktivt med konkreta idéer för att implementera arbetssätt och i augusti kommer utvärderarna Contextio/Emerga att leda en workshop kring detta.

Från bidrag till lön 

- Upphandling med sociala hänsyn presenteras på Almedalen

Samordningsförbundets tvååriga satsning på att stödja kommuner och region med att formulera sociala hänsyn i offentliga upphandlingar går mot sitt slut. Under senaste halvåret har det skapats flera lokala tvärsektoriella arbetsgrupper för att fortsätta jobba med frågan när den regionala utvecklingsledarens uppdrag upphör. Upphandlingar inom både Hylte och Varbergs kommuner har redan lagts ut och i fler kommuner planeras för dialogmöten med olika branscher/leverantörer. Slutrapporten formuleras i skrivande stund och kommer att presenteras på Finsams arrangemang på Politikerveckan i Almedalen.

 


Kalendarium:

Datum: 22 augusti

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats: Tylebäck Hotell och Konferens
Länk: [klicka här]

Datum: 23 augusti

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats: Tylebäck Hotell och Konferens
Länk: [klicka här]

Datum: 23 augusti

Tema: Styrelsemöte
Plats: Meddelas senare
Länk: [klicka här]

UPPLYFT:

Den 22–23 augusti 2019 är varmt välkommen på Verksamhetsplaneringskonferens.Vi börjar på förmiddagen den 22/8 och avslutar med lunch den 23/8. VP-konferensen gäller dig som sitter i styrelsen och i beredningsgruppen. Därefter följer styrelsemöte. PLATS: Tylebäck Hotell & Konferens.

Aktuellt

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer