Om oss

OM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Samordningsförbundet i Halland (SFH) skapar förutsättningar för snabbare hjälp där enskilda myndigheters stöd inte kunnat göra skillnad under en längre tid eftersom de har en begränsning i vad de får göra. För att komma vidare krävs att aktörerna kring en person får lov att tala med varandra genom tillstånd av den berörda personen. För att underlätta samarbetet har SFH varit med och skapa Individsamverkanteam där alla myndigheter och kommuner är med: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm.
För att bli bättre på samordning i Halland finansierar även SFH projekt som utvecklar nya sätt att samarbeta.

Klicka här för att ladda ner vår nya broschyr 2017

Samordningsförbundet har tre huvuduppdrag:

• Att hjälpa enskilda individer till ett bättre liv.
• Att utveckla metoder så att myndigheter ska samarbeta på ett enklare sätt.
• Att ta till vara på kunskaper och sprida dem till flera.
 

Vilka vänder sig Samordningsförbundet till:

• Unga vuxna (18–29 år) utanför arbetslivet
• Långtidssjukskrivna
• Långtidsarbetslösa
• Långtidsberoende av försörjningsstöd
 

Anledningen att man behöver hjälp kan vara:

• Fysiska
• Psykiska
• Sociala
• Arbetsmarknadsmässiga
 

Gemensamt för dem som behöver hjälp kan vara:

• Behov av samordnade insatser från två eller fler myndigheter. 
• Insatserna syftar till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete/uppnå egen försörjning. 
• Insatserna står att finna inom de samverkande parternas kompetens där samverkan innebär minskad rundgång och bättre effekt

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Digitalt möte via Skype
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare