Videos till nyhetsbrev april 2020

Skapa broschyr_2_0.jpg

Danska BIP blev svenska SKAPA

Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) är både nationellt i Danmark och internationell jämförelse hittills den mest omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete.

Verktyget ska hjälpa Individsamverkansteamen att följa upp deltagares utveckling mot arbete och studier och att säkerställa så att var och en får det stöd de behöver i sin process. Verktyget SKAPA kommer också att vara ett stöd i att utvärdera och utveckla insatserna.

Den svenska användarmanualen och övrigt material är färdigställt och används nu i de insatser som Samordningsförbundet i Halland finansierar sedan 1 mars.

LYSSNA GÄRNA på hur verktyget SKAPA används i praktiken. I denna sex minuter korta video går Fredrik Tågsjö och Helene Walhed igenom de viktigaste nycklarna till att få fler i arbete eller att börja studera genom SKAPA.

SKAPA - Skattning av progression mot arbete. Klicka på playknappen att starta videon. 


Nationella Finsamkonferensen framflyttad till 2021

Nationella Rådet avser att lägga årets inställda Finsamkonferens till Halland och kommer troligen genomföras april 2021.

 

10-årsfirande till hösten

Samordningsförbundets 10-årsjubileum avser vi att fira under hösten och vi återkommer med inbjudan och datum när vi vet hur det rådande läget utvecklar sig.


Paradigm - När helheten är större än summan av delarna. Klicka på playknappen att starta videon.

Paradigm ger unga tillit till sig själva

Projektet vill få unga vuxna att stärka sitt självförtroende, få tillit till sin egen förmåga och bli självförsörjande i större utsträckning. Med ledord som TRYGGHET och TYDLIGHET ger projektet unga vuxna redskap, tilltro och skapar nyfikenhet på att arbeta med sin framtid. När deltagare uttrycker att; ”Jag känner att jag är del av samhället igen!” och  ”Att förändringen legat hos mig och att inte någon annan bestämmer min förändring” ser vi verkligen styrkan i att ge ungdomar ett forum att utvecklas med handgriplig vägledning.

Paradigm är ett ESF-projekt som ägs av Samordningsförbundet i Halland och påbörjades våren 2018.

Aktuellt

Platser kvar till höstens Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning 22 oktober

Försäkringsmedicinsk grundutbildning för personer som arbetar med samordnad rehabilitering för personer i sjukskrivningsbar ålder i Halland. Utbildningen ges två gånger om året och är en heldagsutbildning. Gå in och anmäl er på länken i Kalendarium till vänster. Läs mer

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg