Arbetsförmedlingen

Platsjournalen_af.jpg

AKTÖRER

Samordningsförbundet i Halland finns på initiativ av flera myndigheter i Halland. Samtliga kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland har representation i styrelsen och beredningsgruppen. Alla har olika uppdrag och uppdragsgivare. När det skapas projektgrupper bidrar alla aktörer med kompetens från de egna organisationerna som resurs. Ett problem blir med det arbetssättet belyst från olika perspektiv. 

Arbetsförmedligens_logotyp.jpg

Arbetsförmedlingens uppdrag

Arbetsförmedlingen (AF) är en nationell myndighet som finns i hela landet. Det finns 320 arbetsförmedlingar i elva så kallade marknadsområden. I Halland har alla kommuner ett eget kontor. Huvudkontoret finns i Stockholm och organisationen leds av generaldirektören.
Arbetsförmedlingens uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Ett övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. På AFs ansvar ligger även att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Uppdraget är att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt komma i arbete och klara sin egen försörjning.
I uppdraget ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan. Verksameten bidrar till att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa kan börja arbeta igen.