Förbundsordning & Styrdokument

DOKUMENT

Under dokument hittar du allt som rör styrningen av SFH. Förbundsordningen som godkänt av samtliga aktörer och stadsfäster resurser, beslutsgång och hur förändringar ska genomföras vid behov. Här finns också verksamhetsplanen vi arbetar efter dagligdags. I årsredovisningarna visar vad som händer under ett år samt vägen dit via alla protokoll från styrelsemöten. Hur ett samordningsförbund ska organiseras och finansieras är bestämt i lag.

Förbundsordning 2019.docx
 

Styrdokument

Styrdokument (PDF)

Bilaga till Styrdokument (PDF)