Verksamhetsplan

SFH_Dokument.jpg

DOKUMENT

Under dokument hittar du allt som rör styrningen av SFH. Förbundsordningen som godkänt av samtliga aktörer och stadsfäster resurser, beslutsgång och hur förändringar ska genomföras vid behov. Verksamhetsplanen vi arbetar efter dagligdags. I årsredovisningarna visar vad som händer under ett år samt vägen dit via alla protokoll från styrelsemöten.

Verksamhetsplan 2021 rev.pdf

Verksamhetsplan 2020.pdf
Verksamhetsplan 2019b.doc
Verksamhetsplan 2018-2020.pdf
Verksamhetsplan 2017.pdf
Verksamhetsplan 2016.doc
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplan 2011-2013