Samverkansinsatser inom Samordningsförbundet Halland Slutrapport av följeforskningsuppdrag

Partnerskap med Högskolan i Halmstad

Samordningsförbundet har mellan 2013-2018 haft ett partnerskap rörande följeforskning och styrning/ledning med Högskolan i Halmstad. Här finns deras Slutrapport.SFH Slutrapport från HH.pdf

 

Kalendarium

Tema: 10-års jubileum 23 mars
Plats:
CAFÉ STRANDGATAN 20