Fristående

SFH_forskning_rapporter.jpg

 

FORSKNING OCH RAPPORTER

Att skapa förutsättningar för utveckling samt att sprida kunskapen är en viktig del av SFHs uppdrag. Både projekt som drivits inom Hallands, universitetsuppsatser, forskningsrapporter etc. som kan vara av intresse för frågeställningar som rör Samordningsförbundets medlemmars uppdrag.


FRISTÅENDE

Vet du intressanta rön som fler borde ta del av som kan vara till nytta för dem som jobbar inom vår sektor i Halland? Det kan också vara artiklar i facktidningar. Skicka tips så kan de läggas upp här.
Samuel Grahn