-Vilket stöd behöver kommunerna? Workshop med MUCF

Datum: 
Fredag, December 14, 2018 - 10:00
Sluttid: 
13.00
Plats: 
Folkets Hus i Varberg
Adress: 
Magasinsgatan 17
Mer om eventet: 
Tillsammans med Samordningsförbundet Halland genomför MUCF en Workshop, där de informerar om sitt uppdrag och lyssnar in kommunernas behov. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska bland annat skapa lokala förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnade insatser till unga. Målgrupp: Beslutsfattare och strateger inom förvaltningar med ansvar för utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social- och fritidspolitik samt landstingens sjuk- och hälsovård inklusive psykiatri.

Aktuellt

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer