Kick Off Föreläsning

Datum: 
Torsdag, November 28, 2019 - 13:00
Sluttid: 
1600
Plats: 
Immanuelkyrkan
Adress: 
Strandgatan 20
Föreläsare: 
Charlotte Lidbeck Hansen
Mer om eventet: 
Charlotte Lidbeck Hansen från Vaeksthuset Forskninggscenter presenterar forskningen Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är ett projekt som skapar ny kunskap och skärper ett professionellt fokus på arbetet för utsatta arbetslösa i Danmark ska närma sig arbete. Syftet med projektet är att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på arbetsmarknadsberedskap och sannolikheten för att de arbetslösa når anställning. Det är kunskap som framöver kommer att användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser till utsatta arbetslösa. Och samtidigt kommer det att gynna hur medarbetare arbetar och tänker i arbetet med dessa individer Från 2011 till 2016 deltog cirka 4 000 utsatta arbetslösa och mer än 300 anställda i jobbcentret i projektet. Datainsamlingen för BIP slutfördes i slutet av 2016. Under 2017- har vaeksthuset kontinuerligt publicerat resultat från forskningsprojektet. http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projects/beskaeftigelses-indikator-projektet/

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Birger Svenssons väg 26 Varberg
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: 10-års jubileum 23 mars
Plats:
CAFÉ STRANDGATAN 20