Falkenberg

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet i Falkenberg

är ett myndighetsgemensamt team med uppdrag att hjälpa människor till en mer självständig tillvaro och en ökad livskvalitet. Vi erbjuder en samordnad rehabilitering där målsättningen är att deltagaren ska kunna komma ut i arbete eller studier.

Handläggarna i teamet kommer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, FAMI, Närsjukvården, Vuxenpsykiatrin samt Enheten för stöd och försörjning i Falkenbergs kommun.

Vår målgrupp är människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och som har en social, psykisk och/eller fysisk problematik där flera myndigheter behöver samarbeta kring personens rehabilitering. Tanken är att få en helhetssyn, därför arbetar vi utifrån individens perspektiv och kan erbjuda hela det utbud av insatser som finns hos de samverkande parterna. Vi arbetar med hela processen från medicinska utredningar och stöd i vårdkontakter till arbetsträning och anpassning av arbetssituationer.  

För att anmäla en deltagare fyller handläggare/kontaktperson, hos någon av våra parter, i en remiss tillsammans med individen och lämnar därefter remissen till oss. När vi har tagit emot remissen kallar vi individen till ett första informationsmöte med en av handläggarna i teamet. Därefter tar individen och teamet ställning till om Individsamverkansteamet skulle kunna ge rätt stöd.

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Falkenberg. Se till att också individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig, kanske också med en rekommendation om fortsatt handläggning.

Om du vill nå oss kan du maila till ist.falkenber@sfhalland.se eller ringa 072-513 72 00. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet, inom någon annan organisation eller om du själv är intresserad av att veta mer om teamet.

Remiss:
Här hittar ni remiss till IST.
https://sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter
 

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Digitalt möte via Skype
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare