Informationsmaterial

Informationsmaterial 

Det finns väldigt mycket bra informationsmaterial både för internt bruk, för möten med brukare samt för möten med arbetsgivare. Allt som finns här är fritt att använda inom verksamheter inom Halland. Många av materialen är justerbara om det generella upplägget passar tänkt användnignsområde/tillfälle. 
En material återfinns även på andra ställen här på hemsidan. Har du glömt var kan du alltid leta här.

Trycksaker:

Övergripande om Samordningsförbundet i Halland

​​​​​​​• Broschyr 2017

Möten brukare IST eller konsultativa team

Folder: Avstämningsmöte
• Folder: Små steg till egen försörjning
 

Arbetsgivare

 

FILM

Samordningsförbundet i Halland - Malins story


SIP – så funkar det. 3 minuters film

UTBILDNINGSMATERIAL

Salut Hallands Metodhandbok och Verkstad

Under tre års tid har ett antal fokusområden arbetats fram av en projektgrupp. Syftet med projektet var att skapa en metodhandbok som hjälp för att integrera nyanlända, arbetslösa långt från arbetsmarknaden, m.fl. Den kompletta metodhandboken finns för beställning hos Samordningsförbundet och kan laddas ner här. I den finns handledning för respektive Verkstad, kompetenskrav och profil på handledaren för att det ska bli lyckade och energigivande sammankomster.
Här nedan finns alla delar i verkstaden som delkompendium för nerladdning.

Introduktion
Del 1, Samhällsorientering
Del 2, Arbete och närliggande frågor
Del 3, Hälsa
Del 4, Personlig utveckling
Del 5, Kulturmöten
Del 6, Språk
Energizers
Utvärdering

 

Utbildning: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

Under hösten 2017 genomförs flera myndighetsgemensamma utbildningstillfällen med temat Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa. Här kan du ta del av utbildningsmaterialet:

Välkommen och SF-presentation.pptx
Trauma, migration och psykisk ohälsa Röda Korset.pdf
Sammanfattning Migration och psykisk ohälsa Religionsvetarna.pdf
 

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. OBS, kort ansökningsförfarande! Läs mer

Platser kvar till höstens Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning 22 oktober

Försäkringsmedicinsk grundutbildning för personer som arbetar med samordnad rehabilitering för personer i sjukskrivningsbar ålder i Halland. Utbildningen ges två gånger om året och är en heldagsutbildning. Gå in och anmäl er på länken i Kalendarium till vänster. Läs mer

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Socialförvaltningen Varberg rum Monark M1
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Nätverk VÄST 7-8/12
Plats:
Varberg