Kalendarium


Inget inlagt här för tillfället.

Kalendarium

Torsdagen den 6 Februari KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Måndagen den 9 Mars KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Torsdagen den 19 Mars KL 10.30
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Måndagen den 23 Mars KL 13.00
Tema: 10-års jubileum 23 mars [Läs mer]
Tisdagen den 24 Mars KL 10.00
Tema: Nationella FINSAM-konferensen [Läs mer]
Onsdagen den 25 Mars KL 8.30
Tema: Nationella FINSAM-konferensen [Läs mer]
Fredagen den 3 April KL 10.00
Tema: Ägarsamråd [Läs mer]
Fredagen den 24 April KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Torsdagen den 7 Maj KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Måndagen den 1 Juni KL 13.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Fredagen den 12 Juni KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Fredagen den 21 Augusti KL 13.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 16 September KL 13.00
Tema: KIck-Off föreläsning [Läs mer]
Måndagen den 5 Oktober KL 13.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Fredagen den 16 Oktober KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Torsdagen den 22 Oktober KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Fredagen den 20 November KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Fredagen den 27 November KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Måndagen den 7 December KL 12.00
Tema: Nätverk VÄST 7-8/12 [Läs mer]
Tisdagen den 8 December KL 9.00
Tema: Nätverk NORRA SYDSVERIGE 8-9/12 [Läs mer]

Aktuellt

Samordningsförbundet söker en processtödjare/projektledare till IST/Progress, ESF-projekt

Är du intresserad av att arbeta som processtödjare/projektledare och utveckla arbetssätt inom Individsamverkansteamens gruppverksamhet för att stödja individer särskilt långt från arbetsmarknaden? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet söker fem handledare över länet till IST/Progress, ESF-projekt

Är du intresserad av att stärka upp Individsamverkansteamen och arbeta i gruppverksamhet för att stödja individer särskilt långt från arbetsmarknaden? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Inget inlagt här för tillfället.