Kalendarium


Måndagen den 18 November KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp
Arrangör:
Plats:
Varberg
Adress:
Lokal meddelas senare
Mer om eventet:
Torsdagen den 28 November KL 10.00
Tema: Implementeringsmöte av BIP-progressionskort
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Immanuelkyrkan
Adress:
Strandgatan 20
Föreläsare:
Charlotte Lidbeck Hansen
Mer om eventet:
Implementeringsmöte med två personer från varje styrgrupp hålls av Charlotte Lidbeck Hansen, Vaeksthuset forskningscenter.
Torsdagen den 28 November KL 13.00
Tema: Kick Off Föreläsning
Arrangör:
Samordnignsförbundet i Halland
Plats:
Immanuelkyrkan
Adress:
Strandgatan 20
Föreläsare:
Charlotte Lidbeck Hansen
Mer om eventet:
Charlotte Lidbeck Hansen från Vaeksthuset Forskninggscenter presenterar forskningen Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är ett projekt som skapar ny kunskap och skärper ett professionellt fokus på arbetet för utsatta arbetslösa i Danmark ska närma sig arbete. Syftet med projektet är att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på arbetsmarknadsberedskap och sannolikheten för att de arbetslösa når anställning. Det är kunskap som framöver kommer att användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser till utsatta arbetslösa. Och samtidigt kommer det att gynna hur medarbetare arbetar och tänker i arbetet med dessa individer Från 2011 till 2016 deltog cirka 4 000 utsatta arbetslösa och mer än 300 anställda i jobbcentret i projektet. Datainsamlingen för BIP slutfördes i slutet av 2016. Under 2017- har vaeksthuset kontinuerligt publicerat resultat från forskningsprojektet. http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projects/beskaeftigelses-indikator-projektet/
Torsdagen den 12 December KL 9.00
Tema: Styrelsemöte
Arrangör:
Plats:
Lokal meddelas senare.
Adress:
Mer om eventet:
Styrelsemötet avslutas med lunch.
Onsdagen den 18 December KL 9.00
Tema: Utbildning BIP-progressionskort
Arrangör:
Samordnignsförbundet i Halland
Plats:
Immanuelkyrkan Halmstad
Adress:
Strandgatan 20
Föreläsare:
Charlotte Lidbeck Hansen/Maibrit Gamborg Holm
Mer om eventet:
Utbildning i BIP-progressionskort vänder sig till personal inom Indvidsamverkansteamen. Genomförs även i Varberg 19/12. Deltagande endast en dag. Anmälan stänger 9 december.
Torsdagen den 19 December KL 9.00
Tema: Utbildning BIP-progressionskort
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Folkets Hus Varberg
Adress:
Föreläsare:
Charlotte Lidbeck Hansen/Maibrit Gamborg Holm
Mer om eventet:
Utbildning i BIP-progressionskort vänder sig till personal inom Indvidsamverkansteamen. Genomförs även i Halmstad 18/12. Deltagande endast en dag. Anmälan stänger 9 december.
Torsdagen den 6 Februari KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Hotell Hallandia
Adress:
Storgatan 35, Kungsbacka
Föreläsare:
Pia Ryberg, Försäkringskassan och Katarina Larborn, Region Halland
Mer om eventet:
Anmälan senast 20 januari. Se mer information i länken nedan:

Kalendarium

Onsdagen den 14 November KL 8.30
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Tisdagen den 4 December KL 12.00
Tema: Beredningsgrupp, inleds med lunch [Läs mer]
Torsdagen den 13 December KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Fredagen den 14 December KL 10.00
Tema: -Vilket stöd behöver kommunerna? Workshop med MUCF [Läs mer]
Fredagen den 11 Januari KL 9.00
Tema: Arbetsplatsambassadörsutbildarnätverk [Läs mer]
Fredagen den 25 Januari KL 8.30
Tema: Är du chef till en av våra duktiga arbetsplatsambassadörer? [Läs mer]
Onsdagen den 27 Februari KL 9.00
Tema: Workshop med styrgruppsordförande och teamkoordinatorer [Läs mer]
Fredagen den 1 Mars KL 8.30
Tema: Grundutbildning i Finansiell Samordning (Finsam) [Läs mer]
Fredagen den 1 Mars KL 13.00
Tema: Workshop med styrelse, beredningsgrupp och styrgrupper [Läs mer]
Fredagen den 8 Mars KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Tisdagen den 19 Mars KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Torsdagen den 4 April KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Fredagen den 5 April KL 10.00
Tema: Ägarsamråd [Läs mer]
Fredagen den 26 April KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Tisdagen den 21 Maj KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Torsdagen den 13 Juni KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Torsdagen den 22 Augusti KL 10.00
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens [Läs mer]
Fredagen den 23 Augusti KL 8.30
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2 [Läs mer]
Fredagen den 23 Augusti KL 13.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Fredagen den 20 September KL 9.00
Tema: Arbetsplatsambassadörsdag Tema Språkinlärning [Läs mer]
Fredagen den 4 Oktober KL 10.00
Tema: Öppen konferensplanering [Läs mer]
Måndagen den 14 Oktober KL 9.00
Tema: Beredningsgrupp [Läs mer]
Fredagen den 8 November KL 13.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]

Aktuellt

Individsamverkansteamet söker medarbetare från närsjukvården i Kungsbacka

Vi välkomnar intresserade från närsjukvården i Kungsbacka att söka tjänst i Individsamverkansteamen. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Individsamverkansteamet i Falkenberg söker Teamkoordinator! Är du den person de söker?

Vi välkomnar intresseanmälningar för uppdraget. För mer info, läs dokument nedan. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Varberg
Tema: Implementeringsmöte av BIP-progressionskort
Plats:
Immanuelkyrkan
Tema: Kick Off Föreläsning
Plats:
Immanuelkyrkan