Kungsbacka

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkansteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.

 

Kungsbackas individsamverkansteam

Tom 15 sept kommer teamet inte ta emot nya remisser utan bara arbeta konultativt. Detta för att behålla god kvalitet då teamet rekryterar nya medarbetare.

Vi finns till för att möta personer som behöver komma vidare i sin rehabilitering mot arbete/studier och möjliggöra en förbättrad hälsa. Målgruppen är personer mellan 18 och 64 år som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden och som med hjälp av en samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering bedöms kunna nå arbete samt är motiverade till att jobba mot det. Exempelvis kan det röra sig om personer med lång sjukskrivning, neuropsykiatriska funktionshinder, sociala svårigheter och komplexa livssituationer.

 

Individsamverkansteamet tar inte emot personer med pågående missbruk/kriminalitet eller där det främsta behovet enbart är medicinsk rehabilitering. Personer med beviljad daglig verksamhet inom LSS ingår inte heller i målgruppen. Vägen in till verksamheten sker via remiss från delaktiga parter. Det första och andra mötet sker med teamkoordinator som sedan fördelar ärendet vidare till det multiprofessionella teamet. Tillsammans med teamet skapas en planering med deltagaren som ska främja dennes möjlighet att närma sig arbete.
 

Aktiviteter kan vara:

• Kartläggning
• Utredning
• Arbetsträning
• Praktik
• Gruppverksamhet
• Individuellt anpassat stöd
• Hälsofrämjande aktiviteter
• Fysisk aktivitet
 

Tillgång finns till alla samverkansparters ”verktygslåda”.

Teamet ansvarar också för att deltagarna ska få en ökad kunskap om vägar till sysselsättning och utbildning samt en begriplighet gällande den egna rehabiliteringen. Inskrivningstiden brukar vara cirka tolv månader. Deltagandet bygger på frivillighet från personerna och är en avgörande faktor för deltagarens motivation. I teamets verksamhet ingår även att ge konsultativt stöd till handläggare inom de medverkande aktörerna. I dessa fall svarar teamets företrädare på frågeställningar kring personen och lämnar en rekommendation om möjliga vägar till rehabilitering. Då agerar teamet enbart konsultativt och arbetar inte vidare med individen.
 

Aktuellt

Intresseanmälan till tjänst som Handledare i Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker Handledare Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg