Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM.

PARADIGM är ett ESF-finansierat projekt som främst vänder sig till unga vuxna. Från och med 1 september är projektgruppen i behov av en arbetskonsulent. Välkommen med din intresseanmälan senast 190815. Läs mer i länken nedan.
Intresseanmälan Arbetskonsulent till PARADIGM.docx

Datum: 2019-07-12 publicerad av Samuel Grahn

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland:

Genomföra kartläggning av behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för personer i, eller efter, etableringsfasen samt samla erfarenheter från andra håll i landet och därefter fungera som processtöd för lokalt utvecklingsarbete i länet.
Uppdraget är på 9 månader och ska starta under hösten 2019, senast 1 oktober. Sista dagen att skicka in sin intresseanmälan är 190722.
Se bifogat dokument för mer information:Kartläggare Processtöd Intresseanmälan.docx

Datum: 2019-06-28 publicerad av Samuel Grahn

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd.

Här har vi samlat föreläsanas presentationer:

Fakta och fördomar                                                
– Charlotte Sommar Psykolog Vuxenpsykiatrin

 
Vägen till arbete efter skolgång                                              
– Hanna Nilsson/Lisa Back SIUS-konsulent,
 Bildspel - Finsam - Halland.pptx

Samverkan och utmaningar i övergångar                             
– Meta Fredriksson, Förbundschef
 Samordningsförbundet Samspelet
 SOF Halland aug 2018.pptx

Det goda mötet (bemötande, miljö mm)                             
– Sanna Martinsson, Arbetsförmedlare
SF-dag Halland.docx

NPF och andra samtidiga tillstånd och sjukdomar            
- Charlotte Sommar, Psykolog Vuxenpsykiatrin
Charlotte Sommar Samexisterande tillstånd.pdf 

Olika aspekter på Anhörigperspektiv                                   
- Carina Wikås, Psykiatrisjuksköterska
Presentation11 pptx anhörig.pptx
 

Hjälpmedel och stöd                                                                    
 (i vardag och i arbete/studier) 
– Eva Bråberg Arbetsterapeut Vuxenpsykiatrin

Efter regn kommer solsken                                                     
-Jonas Svensson/Björn Cronzell
Föreläsning npf-dag Jonas o björn.pdf
 

Datum: 2018-09-13 publicerad av Samuel Grahn

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan.

800_pixlar_smiley_nyhetbild.jpg

 Samuel Grahn, Förbundschef: Vad är syftet med att ha ett nyhetsbrev?
Det händer mycket hela tiden och vi vill synliggöra de samordnande insatser som gör skillnad. Från exempelvis våra metotutvecklingsprojekt kommer nya kunskaper och insikter som vi naturligtvis vill får spridning. Genom att ha ett nyhetsbrev direkt från oss blir det lättare att nå många utan att belasta chefer och interna informationsflöden. Vi finns ju till för att underlätta, inte för att skapa merarbete.  
 
I år kommer den röda tråden för samordning vara Social Hållbarhet. Många utbildningstillfällen och seminarium kommer handla om hur upphandlingar ska ske med social hänsyn för att hjälpa hela välfärdssystemet i en kommun.  En stor händelse är att vi i Halland blivit beviljade medel för ett ESF-projekt som vi kallat Paradigm. Paradigm kommer fokusera på insatser för främst unga vuxna som är långt ifrån arbetsmarknaden. Seminarium, temaföreläsningar, utbildningsmaterial med mera kommer hållas för att förkovra oss alla i hur vi kan tänka för att få bäst effekt på lokal nivå.
 
Fredik Tågsjö, Verksamhetsutvecklare: Hur blir man prenumerant?
Det är bara att klicka på den röda knappen ute till vänster här på hemsidan och fylla i sin mejladress. Kolla att adressen verkligen blir rättstavad. Och sprid väldigt gärna ordet om nyhetsbrevet. Vi hoppas på bra täckning hos främst myndigheter, kommunanställda och politiker. Med bred kunskap inom området samverkan kan vi åstadkomma vad vi vill tillsammans.

Datum: 2018-03-01 publicerad av Mona-Lisa Ericsson

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

I Halland finns 20 certifierade utbildare i konceptet Arbetsplatsambassadörer. Utifrån styrelsens positiva beslut kommer de nu att kunna bjuda in representanter från arbetsplatser (både privata och offentliga) för att delta i utbildningen till att bli Arbetsplatsambassadör.
För mer information: http://arbetsplatsambassador.se/sf-halland
För intresseanmälan eller ytterligare information kan ni kontakta förbundschefen Samuel Grahn.

Datum: 2016-04-26 publicerad av Mona-Lisa Ericsson

Handbok - våld i nära relationer

"Boken sammanfattar problematiken på ett väldigt enkelt och bra sätt."

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner.

Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Denna regionala handbok syftar till att vara ett stöd för att uppnå bästa möjliga bemötande och ett likvärdigt stöd inom området våld i nära relationer. Handboken avser personer över 18 år.
Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge en vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Beställ boken på Region Hallands hemsida.

 

Bild: : 
Shutterstock
Datum: 2016-03-15 publicerad av zenith

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Öppen konferensplanering
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland