Paradigm

EU_Paradigm_logo 400 pixlar.jpg

 

För vem?

Unga vuxna mellan 18-29 år som bor i Halmstad, Hylte eller Laholms kommuner. 

 

Paradigm finns för de som upplever att de har behov av stöd för att närma sig, eller komma ut i arbete eller studier. Deltagande i Paradigm bygger på egen vilja och motivation till förändring. 

 

Paradigm riktar sig särskilt till personer som har någon funktionsvariation/funktionsnedsättning och/ eller upplever psykisk ohälsa och kanske därför behöver extra stöd på vägen till arbete eller studier. 

 

Vad är syftet med Paradigm?

Paradigm finns för att unga vuxna ska ges möjlighet till vägledning, ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga för att nå en högre självständighet och ett bättre mående. Vi tror att vi når dit genom att erbjuda nya kunskaper, gemenskap och en plats där man får "komma igång" och få ett, för individen, anpassat, långvarigt stöd. 

 

Framförallt handlar Paradigm om att erbjuda dem som varit utan aktivitet en tid, stöd att komma vidare utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Vad händer hos oss?

I Paradigm börjar man alltid i en gruppaktivitet som pågår under 15 veckor. Vi arbetar kring fem temaområden, Arbetsmarknad, Hälsa, Omvärld, Digitalt och Livskunskap. Innehållet formas mycket utifrån gruppens önskemål. 

 

När gruppaktiviteten är slutförd övergår deltagaren, utifrån egen förmåga, till en individuell planering. Det kan vara arbete, praktik, arbetsprövning eller studier. Vi samarbetar med andra aktörer i samhället som erbjuder sådana insatser. 

 

Man kan vara deltagare i Paradigm i upp till ett år med möjlighet till ett nära stöd i gruppaktiviteten, den individuella aktiviteten och på vägen till egen försörjning. 

 

Nätverk

Vi strävar efter att individen ska kunna bli mer självständig och aktiv i sitt eget nätverk (myndigheter, kommun, vård mfl). I Paradigm har vi därför ett stort fokus på att ge kunskap om samhället och medborgarens rättigheter och skyldigheter. Men också på det individuella stödet, både vad gäller nuvarande och önskat nätverk. Det kan till exempel vara; att hjälpa till med kontakter, ta reda på information och följa  med på möten. Vi erbjuder också att tillsammans med individen, samla dennes nätverk i ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plandering) eller ett nätverksmöte. 

 

Hur blir man deltagare?

Genom att kontakta sin handläggare/kontaktperson på till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården eller kommunen för att gemensamt skriva en remiss till oss. Man kan också söka sig till Paradigm själv och skriva en så kallad egenremiss. Blankett för detta hittar man till vänster på denna sida, under rubriken Remiss/ Blanketter

 

Kontakt

Önskar du kontakt med oss?

Du når oss på  paradigm@sfhalland.se

eller

Ulrika Lindberg 0725 62 40 60

ulrika.lindberg@sfhalland.se

Projektledare och arbetskonsulent 

 

Mer information hittar du på: 
www.paradigmhalland.se 

Kontaktuppgifter Paradigm:

Ulrika Lindberg, projektledare/arbetskonsulent 0725 62 40 60  ulrika.lindberg@sfhalland.se
Susanne Troff, arbetskonsulent 0723 23 40 60 susanne.troff@sfhalland.se
Agneta Persson, arbetskonsulent 0722 32 73 95 agneta.persson@sfhalland.se

 

 


 

 

 

 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg