Remisser/blanketter

Remisser

Under den här fliken samlas alla arbetsdokument som rör konsultation, remisser och andra gemensamma arbetsdokument och protokoll. Vissa material återfinns även på andra ställen här på hemsidan. Har du glömt var kan du alltid leta här.


Gemensamma blanketter
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Underlag från socialen till läkare 2016-03-22
Avslutsblankett 2017-02-14
IST Falkenberg
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss för konsultation Falkenberg 2019-09-10
Remiss Falkenberg 2019-09-05
Information konsultativt uppdrag Falkenberg 2019-09-05
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
IST Halmstad/Hylte
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag Halmstad/Hylte 2016-03-22
Remiss Halmstad/Hylte IST och Paradigm 2018-06-12
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
Remiss Konsultation Halmstad/Hylte 2017-05-16
IST Kungsbacka
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag 2019-09-03
Remiss för konsultation Kungsbacka 2019-09-03
Remiss IST Kungsbacka 2017-03-03
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
Konsultationsutvärdering 2017-09-20
IST Laholm
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss IST Laholm och Paradigm 2018-06-12
Remiss för konsultation Laholm 2016-03-22
Information konsultativt uppdrag Laholm 2016-05-12
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
IST Varberg
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Konsultationsremiss Varberg 2019-05-08
Information konsultativt uppdrag Varberg 2016-06-01
Remiss IST Varberg 2019-09-17
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2019-09-03
Paradigm
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss IST Laholm och Paradigm 2018-06-26
Remiss Halmstad/Hylte IST och Paradigm 2018-06-26
Växa
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Avslutsblankett Kompleterande frågor SUS 2017-06-22
Syftesblanketten VÄXA 2016-11-16
Kompletterande frågor SUS-IN Start 2017-06-22

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Öppen konferensplanering
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland