VÄXA

VÄXA
VÄXA ska erbjuda förrehabiliterande insatser som syftar till att förbereda och motivera individen för existerande arbetsmarknadsinsatser, idag saknas i allt större utsträckning.  VÄXA omfattar en bukett av olika aktiviteter av förrehabiliterande karaktär som löpande kommer att ge intressanta resultat och lärdomar.

Bakgrund
AF, FK och kommunernas försörjningsstöd, vittnar många om att allt fler individer befinner sig i ett tillstånd där de inte ens är redo för klassiska arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
En av de huvudsakliga orsakerna till denna utveckling är att fler och fler individer uppvisar en mer sammansatt problematik vilket i sin tur gör att de verksamheter som idag finns för att hjälpa individerna åter mot arbete/ studier, inte riktigt förmår fånga upp alla dessa individer.

Målgrupp
Målgrupp för Växa befinner sig än längre från arbetsmarknaden inte minst på grund av att arbetsmarknaden idag präglas av högre krav än tidigare både vad gäller teoretisk, praktisk och social kompetens.

Lokal utformning
Varje kommun som deltar i VÄXA kommer att utforma insatsen utifrån lokala föutsättningar.
Växas huvudfokus vad gäller uppföljning kommer att vara på den deltagande individens förflyttning närmare gängse arbetsrehabiliterande insatser och arbete. VÄXAs syfte, att förbereda och motivera individen inför efterföljande aktiviteter, gör att deltagarnas inre utveckling vad gäller exempelvis motivation, känsla av sammanhang och förmåga att agera, är viktigare att fånga upp än den yttre.

Uppföljning
Verksamheten följs upp såväl individuellt som på ett mer strukturellt plan därför så registreras deltagarna i SUS. Mer info samt blanketter för samtycke och registrering finns här:
http://www.susam.se/anvandarstod/blanketter se Finansiell samordning och samordningsförbund.

Varje deltagare följs av en syftesblankett med mål samt kontinuerlig uppföljning.
Den hittar ni här: http://www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

 

Aktuellt

Intresseanmälan till tjänst som Handledare i Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker Handledare Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg