VÄXA

VÄXA
VÄXA ska erbjuda förrehabiliterande insatser som syftar till att förbereda och motivera individen för existerande arbetsmarknadsinsatser, idag saknas i allt större utsträckning.  VÄXA omfattar en bukett av olika aktiviteter av förrehabiliterande karaktär som löpande kommer att ge intressanta resultat och lärdomar.

Bakgrund
AF, FK och kommunernas försörjningsstöd, vittnar många om att allt fler individer befinner sig i ett tillstånd där de inte ens är redo för klassiska arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
En av de huvudsakliga orsakerna till denna utveckling är att fler och fler individer uppvisar en mer sammansatt problematik vilket i sin tur gör att de verksamheter som idag finns för att hjälpa individerna åter mot arbete/ studier, inte riktigt förmår fånga upp alla dessa individer.

Målgrupp
Målgrupp för Växa befinner sig än längre från arbetsmarknaden inte minst på grund av att arbetsmarknaden idag präglas av högre krav än tidigare både vad gäller teoretisk, praktisk och social kompetens.

Lokal utformning
Varje kommun som deltar i VÄXA kommer att utforma insatsen utifrån lokala föutsättningar.
Växas huvudfokus vad gäller uppföljning kommer att vara på den deltagande individens förflyttning närmare gängse arbetsrehabiliterande insatser och arbete. VÄXAs syfte, att förbereda och motivera individen inför efterföljande aktiviteter, gör att deltagarnas inre utveckling vad gäller exempelvis motivation, känsla av sammanhang och förmåga att agera, är viktigare att fånga upp än den yttre.

Uppföljning
Verksamheten följs upp såväl individuellt som på ett mer strukturellt plan därför så registreras deltagarna i SUS. Mer info samt blanketter för samtycke och registrering finns här:
http://www.susam.se/anvandarstod/blanketter se Finansiell samordning och samordningsförbund.

Varje deltagare följs av en syftesblankett med mål samt kontinuerlig uppföljning.
Den hittar ni här: http://www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

 

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Öppen konferensplanering
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland